Navigator 360 Sl 1L

596,38

Opis

Navigator 360 SL Środek przeznaczony do jesiennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.Główne zalety: NAVIGATOR 360 SL to nowy środek chwastobójczy do posiewnego lub powschodowego (aż do fazy 4 liści rzepaku) jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. NAVIGATOR 360 SL to wysoka skuteczność (3 substancje biologicznie czynne) na: przytulię czepną, chabra bławatka, fiołka polnego, mak polny, marunę bezwonną, rumian polny, komosę białą, ostrożeń polny. NAVIGATOR 360 SL to solidna podstawa do mieszanin zbiornikowych i pełna elastyczność w terminie stosowania. NAVIGATOR 360 SL to produkt dla rolników szukających wysokiej skuteczności na wszystkie groźne chwasty w rzepaku ozimym (włączając mak polny, chabra bławatka i fiołek polny), przy dotychczas nieosiągalnej dowolności w terminie stosowania (posiewnie i powschodowo) i możliwości doboru produktu uzupełniającego do mieszaniny zbiornikowej. Substancja biologicznie czynna : chlopyralid kwas 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy pochodnych pirydynowych) – 240 g w 1 litrze środka pikloram kwas 4-amino-3,5,6-trichloropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy pochodnych pirydynowych) – 80 g w 1 litrze środka. aminopyralid kwas 4-amino-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy pochodnych pirydyn) – 40 g w 1 litrze środka Działanie: NAVIGATOR 360 SL jest herbicydem o działaniu doglebowym i nalistnym. Przy stosowaniu doglebowym (stosowanie posiewne) działa na kiełkujące chwasty i niszczy je przed wschodami. NAVIGATOR 360 SL ma również działanie nalistne. Przy zabiegu powschodowym jest pobierany przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinach powodując zahamowanie wzrostu, deformację i w efekcie zamieranie całego chwastu. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2- 6 liści. NAVIGATOR 360 SL – pełna elastyczność i wysoka skuteczność! W zależności od terminu wykonania zabiegu herbicydem NAVIGATOR 360 SL, należy odpowiednio dobrać dawkę produktu oraz partnera do mieszaniny zbiornikowej w celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów. Stosowanie posiewne NAVIGATOR 360 SL stosowany doglebowo w mieszaninie zbiornikowej z produktami zawierającymi chlomazon to długotrwały efekt chwastobójczy i szerokie spektrum zwalczanych chwastów. zabieg powschodowy w fazie 1-4 liści rzepaku ozimego NAVIGATOR 360 SL stosowany nalistnie w mieszaninie zbiornikowej z produktami zawierającymi metazachlor to idealne rozwiązanie chwastobójcze, np. przy opóźnionym siewie rzepaku ozimego. Następstwo roślin: W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, mrozy, choroby lub szkodniki) na polu tym mozna uprawiać – rzepak jary, gorczycę, kapustę z rozsady, zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po jednym miesiącu od zastosowania środka i po wykonaniu orki. Słoma z roślin opryskanych środkiem NAVIGATOR 360 SL nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw. Słoma z roślin potraktowanych herbicydem NAVIGATOR 360 SL może być użyta / sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie. Herbicyd NAVIGATOR 360 SL zawarty w resztkach pożniwnych rzepaku (słoma, ścierń) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą. Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem NAVIGATOR 360 SL jest jej pozostawienie na polu i przyoranie. Po jesiennym zastosowaniu środka NAVIGATOR 360 SL, roślinami następczymi mogą być: jesienią następnego roku kalendarzowego – zboża, rzepak ozimy, gorczyca, trawy, wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 18 miesięcy od zastoso

Dow AgroSciences

Środki ochrony roślin

ładny ogród pomysły, mapa zasadnicza przykład, drzewo ozdobne szybko rosnące, ogród 2020, 20 metrów kwadratowych, choroby śliw opryski, choroby bazylii, łupanie kamienia

yyyyy